Modernizácia skladových technológií

Výzva na predkladanie ponúk

 

Názov súťaže

Modernizácia skladových technológií

Popis zákazky:

Modernizácia dvoch skladových objektov na uskladnenie obilia a sóje spočívajúca v obnove dopravných ciest a ich prispôsobeniu novým požiadavkám na spracovávaný sortiment, na dopravný výkon a jeho reguláciu, energetickú účinnosť, zníženie strát a vyhotovenie spĺňajúce súčasné technické normy.

Doplňujúce informácie k zákazke:

Zákazka spolufinancovaná z PRV 2014 – 2020

Ponuka musí spĺňať podmienky uvedené v súťažných podkladoch a pravidlách poskytovateľa.

Množstvo/rozmer:

2 objekty / diela

Presný dátum na predkladanie cenových ponúk:

16.4.2018 do 12:00 hod.

Predpokladaný dátum realizácie:

do 31.12.2020

Lokalita realizácie projektu:

Zemplínska Teplica, okres Trebišov

Sečovce, okres Trebišov

Predpokladaná hodnota zákazky :

 

149 920,77 EUR

Vyhlasovateľ výzvy:

 

Kontaktná osoba :     

AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. , IČO : 36204447

Hlavná 480, Zemplínska Teplica, sppferko@stonline.sk

Ing. Marek Ferko, +421905358091

Úplné znenie výzvy :

https://www.slamoz.sk/products/modernizacia-skladovych-technologii/

Súťažné podklady k výzve

Sklady_VerejnáVýzva.pdf (116133)

SkladyTechnológia_SúťažnéPodklady_VšeobecnéP.pdf (238429)

SkladyTechnológia_SúťažnéPodklady_ŠpecifickéP.pdf (230828)

PozberováLinkaZT_TechnickáŠpecifikácia.pdf (348247)

SkladSečovce_TechnickáŠpecifikácia.pdf (524,9 kB)

Sklady_VýkazTechnológie.xlsx (17138)

ZmluvaDielo_MontážPráceSlužby.pdf (163040)
 

 

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou LepšíWeb.sk