Odchovňa jalovíc - Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

 

Názov súťaže

Odchovňa jalovíc

Popis zákazky:

Modernizácia objektu odchovu jalovíc spočívajúca v obnove strešného a obvodového plášťa objektu a vybudovaní nových ventilačných prvkov, kŕmneho stola a priestorového usporiadania pomocou kovových zábran.

Doplňujúce informácie k zákazke:

Zákazka spolufinancovaná z PRV 2014 – 2020

Ponuka musí spĺňať podmienky uvedené v súťažných podkladoch a pravidlách poskytovateľa.

Množstvo/rozmer:

1 objekt / dielo

Presný dátum na predkladanie cenových ponúk:

15.11.2017  do 12:00 hod.

Predpokladaný dátum realizácie:

do 31.12.2019

Lokalita realizácie projektu:

Egreš, okres Trebišov

Predpokladaná hodnota zákazky :

 

189 664,09 EUR

Vyhlasovateľ výzvy:

AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. , IČO : 36204447

Hlavná 480, Zemplínska Teplica, sppferko@stonline.sk

Úplné znenie výzvy :

https://www.slamoz.sk/products/odchovna-jalovic-vyzva-na-predkladanie-ponuk/

Súťažné podklady k výzve

OdchovJalovíc_VerejnáVýzva.pdf (139003)

OdchovJalovíc_SúťažnéPodklady_VšeobecnéP.pdf (231,7 kB)

OdchovJalovíc_SúťažnéPodklady_ŠpecifickéP.pdf (203,5 kB)

OdchovJalovíc_VýkazVýmer.xlsx (24,7 kB)

OdchovJalovíc_ProjektDokumentácia.pdf (420968)

ZmluvaDielo_StavebnéPráce.pdf (164,7 kB)

 

       PHZ = 189 664,09 EUR

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou LepšíWeb.sk